Print this page

มทภ.4 เดินทางเป็นประธานเปิดงาน "ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS" ประจำปี พ.ศ.2562

By เมษายน 09, 2562 324

วันที่ ( 7 เม.ย.62,1100 ) ?พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางเป็นประธานเปิดงาน "ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS" ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้โอกาส และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้แทนจุฬาราชมนตรี,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำศาสนา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

"ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า" เป็นการระดมทุน ของผู้มีเจตจำนง ต่อเด็กกำพร้า ผู้สูญเสียบิดาหรือมารดา เด็กผู้ยากไร้ และเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม ให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีความหวัง มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมที่สำคัญ เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กกำพร้าให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 
▶️ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การจัดงานเพื่อระดมทุนภายใต้งาน ธารน้ำใจ สู่ใยรัก เด็กกำพร้า PNYS ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการนำทุนที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา นำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เห็นถึงการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเด็ก และเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป■

          

 

Rate this item
(0 votes)
army4.net