มีนาคม 07, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และมอบนโยบาย การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

By เมษายน 01, 2562 212

วันที่ 30 มี.ค.62,1100  ? พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และมอบนโยบาย การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2562 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการการตรวจเลือกเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

▶️การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการตรวจเลือกทหาร คัดเลือกกำลังพลที่มีความสมบูรณ์เข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับกองทัพ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ทุกขั้นตอนในการตรวจเลือกทหารกองประจำการนั้น ให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต และต้องไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยอันขาด ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ อย่าได้หลงผิดกระทำการทุจริต หรือเรียกรับอามิสสินจ้างจากทหารกองเกิน ถ้ามีผู้กระทำผิดจริง จะได้รับการลงโทษสถานหนัก"

▶️สำหรับในปีนี้ กองทัพภาคที่ 4 มี นโยบายในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้
?คัดเลือกทหารกองเกินที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเข้าหน่วยให้มากที่สุด
?ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าถึงความจำเป็นในการเข้ามารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ประเทศชาติ
?การตรวจเลือกทหารจะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการทุจริตทุกขั้นตอนการตรวจเลือก
?ถือเป็นความรับผิดชอบของประธานกรรมการตรวจเลือกในการกำกับดูแลการปฏิบัติทั้งมวลอย่าให้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการตรวจเลือกอย่างเด็ดขาด
?คณะกรรมการตรวจเลือกทุกหน้าที่จะต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้ได้ทหารกองเกินที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ
?การตรวจเลือกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประธานกรรมการตรวจเลือกประสานการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อย่างแน่นแฟ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในทุกส่วน
?ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกต้องร่วมรับผิดชอบในทุกการกระทำของคณะกรรมการตรวจเลือก ไม่ว่าจะในทางที่ถูกต้อง หรือทุจริต ดังนั้นจึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

          

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4