มีนาคม 07, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา"

By เมษายน 01, 2562 213

วันที่ 30 มี.ค.62,0900 ? พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา" โดยมีคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

▶️โดยกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันนี้นั้น เป็นความร่วมมือของจิตอาสาของสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 4 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ภายใต้ โครงการ "พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวา" ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม ความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่กำลังพลหน่วยทหาร และสมาชิกแม่บ้านด้วยความสมัครสมาน สามัคคี เกิดเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม ต่อไป■

         

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4