มีนาคม 04, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

By มีนาคม 22, 2562 737

วันนี้ ( 21 มี.ค.62,1400 ) ?

▶️พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" และปล่อยขบวนรถน้ำช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ณ สนาม กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


▶️ โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง เป็นโครงการที่กองทัพบก ร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีห้วงดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 มีนาคม- 30 กันยายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยการนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการขนถ่ายน้ำ อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง

▶️ สำหรับพิธี เปิดโครงการ "ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ในวันนี้ กองทัพภาคที่ 4 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงทั้ง 22 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จัดทำพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถพร้อมกันทั่วทั้งกองทัพบก สำหรับแผนช่วยเหลือภัยแล้งในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 นอกจากจะตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์แล้ว กองทัพภาคที่ 4 ยังสั่งการให้หน่วย จัดชุดระวังป้องกัน และหน่วยสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ในการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ก่อนที่พี่น้องประชาชนจะร้องขอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย ถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และให้มั่นใจว่า #ทหารจะเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส#

          

                                         

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4