มีนาคม 04, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ ตำบลท่าหมอไทรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์

By มีนาคม 21, 2562 248

? วันนี้ (20 มี.ค.62,1330) ?

▶️ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ ตำบลท่าหมอไทรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์ฯ พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด พร้อมมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อนจะมอบเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ฯ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในศูนย์บำบัดต่อไป

▶️ศูนย์บำบัดฟื้นฟูจินดาภรณ์ เป็นค่ายบำบัดยาเสพติด ที่ผู้ปกครองจะนำบุตรหลาน มาบำบัดยาเสพติดทุกประเภท โดยใช้วิธีการบำบัดทางธรรมชาติ คือไม่มีการใช้ยาแต่อย่างใด ค่ายจินดาภรณ์ เป็นค่ายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอำเภอจะนะ ซึ่งมีนโยบายที่ต้องการเป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างอาชีพให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติด สำหรับภายในศูนย์จินดาภรณ์มีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยจัดการเรียนรู้เป็นฐาน การดูแลและนำผลผลิตมาประกอบอาหารภายในศูนย์ฝึก เริ่มตั้งแต่ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ไก่ปล่อยทุ่ง เลี้ยงปลาบ่อดิน เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ การทำก๊าชจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าผู้บำบัดสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังที่ออกจากค่ายบำบัดยาเสพติดได้ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม คืนบุตรหลานให้กับครอบครัวที่อบอุ่น ตามความมุ่งหมายของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ที่ เห็นร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป■

           

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4