มีนาคม 26, 2562

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4" ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

By ธันวาคม 25, 2561 141

 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4" ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขับเคลื่อน งานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น มทภ.4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4 และ ผอ.ศอ.ปส.จชต. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อบูรณาการในความร่วมมือ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย วันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบาย การประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ขึ้น และนอกจากจะมีการมอบนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการฟื้นฟูและบำบัดรักษาแล้ว ยังมีการประชุมขับเคลื่อน แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ เช่น การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ ความมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแสวงหาทางออกของการแก้ไขปัญหา เป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนต่อไป

      

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar

Latest Tweets

RT @hanahamrouni7: This young man defended humanity spontaneously, there was no other way for him though to make an end for extremism and r…
RT @LatuffCartoons: Let's call things by their proper name. What we had in #Christchurch New Zeland is an act of WHITE SUPREMACY TERRORISM!…
RT @TamimOfficial28: Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchM…
Follow Themewinter on Twitter
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4