May 25, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

เมื่อ 30 เม.ย.61,1400 พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล ผอ.นผ.กอ.รมน.ภาค 4

เป็นผู้เเทนบรรยายสรุปการบูรณาการและนำนโยบายของรัฐบาล  ไปสู่การปฏิบัติ และมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่  โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 02 May 2018 08:29
Ad Sidebar
© 2018 army4.net All Rights Reserved. Designed By army4.net