ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

“รองแม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบอุปกรณ์ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำจาก กรมการทหารสื่อสาร”

By ตุลาคม 25, 2564 79

พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ โดยมีผู้แทนจาก กรมการทหารสื่อสาร 

เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัด นครศรีธรรมราช พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ โดยมีผู้แทนจาก กรมการทหารสื่อสาร ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายมาเป็นผู้มอบให้กับกองทัพภาคที่ 4 สำหรับการนำไปใช้งาน ในการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำซึ่งมีคุณสมบัติคือเพื่อตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ หรือบริเวณผิวสัมผัสที่มีความชื้น โดยสามารถบ่งบอกให้เห็นถึงระดับกระแสไฟฟ้าที่รั่ว ได้ถึง 3 ระดับ พร้อมการแจ้งเตือนสถานะด้วยหลอดไฟ (LED ) และด้วยเสียง (Buzzer) โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่
1.โครงสร้างอุปกรณ์ (ท่อพีวีซี)
2.อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.แบตเตอรี่ 3 Vdc (ถ่านขนาด AA 2 ก้อน)
โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 4 จะนำไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่างๆในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและแม่ทัพภาคที่ 4 ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะเราคือ ทหารของพระราชา พร้อมเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4