ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กองทัพภาคที่ 4 ประชุมชุดสื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ สรุปยอดผู้ติดตาม 5 แพลตฟอร์ม กว่า 9 ล้านคน

By ตุลาคม 21, 2564 97

กองทัพภาคที่ 4 ประชุมชุดสื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ สรุปยอดผู้ติดตาม 5 แพลตฟอร์ม กว่า 9 ล้านคน

? วันที่ 20 ต.ค.64, 1330 ที่ห้องประชุม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของชุดสารนิเทศและสื่อสร้างสรรค์ของกองทัพภาคที่ 4 ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกสารนิเทศ กองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย หน่วยขึ้นตรง ชุดสารนิเทศและสื่อสร้างสรรค์ ทภ.4 ถึงหน่วยระดับกองพัน เข้าร่วมการประชุม กว่า 50 หน่วย

? สำหรับการประชุมในครั้งนี้ แผนกสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ได้ชี้แจงสรุปการดำเนินงานห้วงที่ผ่านมา ใน 5 แพลตฟอร์มการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ ของกองทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย facebook, twitter, lnstagram, tiktok และ youtube โดยมียอดยอดผู้ติดตามทั้งสิ้น กว่า 9,039,506 คน และกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ใน 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่ว ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ทบ., นโยบายของรัฐบาล และการพิทักษ์เทิดทูนสถานบัน มาตรการที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน ข้อห้ามในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งรู้เท่าทันภัยคุกคามต่างๆ จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และมาตรการที่ 3 การป้องกันความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังกำลังพลกลุ่มเสี่ยง และข่าวสารที่มีความอ่อนไหว รวมถึงการรณรงค์ให้กำลังพลดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น S.M.A.R.T SOLDIERS ของกองทัพบก

? ด้าน รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำในเรื่องการสมัครใช้งานแอพพลิเคชั่น S.M.A.R.T SOLDIERS ของกองทัพบก เพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ของกำลังพลกองทัพบก และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบก เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร, ติดตามความเคลื่อนไหวในภารกิจของกองทัพบก และสาระความรู้เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4