ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศชมเชยให้กับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชน

By กันยายน 06, 2564 82

ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.ทบ. ขอบคุณ และชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถในทุกบทบาท 

》วันนี้ 6 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกผ่านระบบ VTC เพื่อมอบนโยบาย และสั่งการให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นำไปปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วย กำลังพล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในสถานการณ์และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยก่อนวาระการประชุม พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประกาศชมเชยให้กับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชน ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และกองร้อยเสนารักษ์ที่ 1 กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของกองทัพบกต่อไป ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้เน้นย้ำแก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกให้ประเมินสถานการณ์ ดำเนินการตามพันธกิจและนโยบาย พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส


》โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนถึงการปฏิบัติงานให้ห้วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้ดำรงความมุ่งหมาย และคงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป นำทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง คงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ หน่วยต้องดูแลเรื่องสิทธิ และสวัสดิการแก่กำลังพลอย่างดีที่สุด สำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง พลิกแพลงสถานการณ์เพื่อลดความสูญที่อาจจะเกิดขึ้น การจับกุมยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้ม ตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในประเทศ ขอขอบคุณกองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมเน้นการมีส่วนร่วม ที่ผ่านมาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำมาตลอดให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายทุกกรณี สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านสาธารณภัยอื่นๆ ห้วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปี พื้นที่ภาคใต้เป็นช่วงของฤดูมรสุมขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอคำสั่ง ชื่นชมกำลังพลที่ได้มีจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วย และกองทัพบก อันแสดงให้เห็นถึงกำลังพลของกองทัพบกสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ทุกโอกาส  

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4