กันยายน 24, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ส่งมอบบ้านโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” หลังที่ 23-25 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

By สิงหาคม 30, 2564 51

 "เราให้เรามีความสุข และเราเชื่อว่าผู้รับจะรักษาความสุขและความดีเหล่านี้ไว้ตลอดไป 

》 วันนี้ ( 28 สิงหาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยได้มอบบ้าน เป็นจำนวน 3 หลัง ให้แก่ นางแดง เพ็ชร์ภักดี, นายวินัย ศรีสุขใส และนางผกา ไชยธงรัตน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกำลังใจในการสู้ชีวิต และการทำความดีเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน ถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้แก่ครอบครัวเจ้าของบ้านทั้งสามหลัง เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้างหน้าต่อไป โดยมีพลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมด้วย ส่วนราชการ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

》แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 กล่าวว่า  โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะกิจยะลาได้ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความลำบากยากจน แต่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อท้องถิ่น โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานการสร้างบ้านมาแล้วกว่า 25 หลัง และครั้งนี้ได้ทำการส่งมอบ จำนวน 3 หลัง ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเมื่อเราได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ยังคงมีความยากลำบากในด้านต่างๆ เราจึงได้รับความร่วมมือกันทั้ง ภาครัฐ เอกชน มาช่วยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นน้ำใจอันงดงามของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราอยู่กันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรม กองทัพภาคที่ 4 มีหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่พร้อมประสาน และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กองทัพบก ได้ดำเนินการ สนับสนุน ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ยานพาหนะ และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ตลอดกำลังพลที่จะไปสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนองค์กรต่างๆในการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความทุกข์ และพร้อมกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข"

》สำหรับการมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) เจ้าหน้าที่ อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น, ส่วนราชการ, บริษัทห้างร้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการ สนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังที่ 23-25 ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 3 รายในพื้นที่ชุมชนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่น โดยได้รับการคัดเลือกและผ่านการเห็นชอบจากผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ผ่านการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล ทั้งนี้ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.)ให้การสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน 200,000 บาทให้กับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อดำเนินโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับพี่น้องประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม ความทีน้ำใจ ของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "เพราะให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไร ก่อนเขาจะหลับตานอน เผื่อเขาจะได้คิดถึงเราบ้าง" 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4