Print this page

มทภ.4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ป้องกันชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 มอบแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างสูงสุด

By สิงหาคม 23, 2564 81

วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2564 ) เวลา 14.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์เหตุการณ์คดีสำคัญในห้วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมหารือวางแผนการปฏิบัติงานในห่วงต่อไป

ตลอดจนการเตรียมการสับเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 บ้านบูเกะตา และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านลีแย ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังการวางกำลังของหน่วยตามแนวชายแดน ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล มอบนโยบาย และสั่งการให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นย้ำให้หน่วยได้บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เสริมกำลังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย สั่งเพิ่มกำลังสกั้ดกั้นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอด 24 ชม. ขณะเดียวกันต้องการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างใกล้ชิดด้วย ก่อนจะมอบสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แก่กำลังพล โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10,ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และลงพื้นทีในครั้งนี้

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ในภาพรวมของการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่ดี กำลังพลสามารถปฏิบัติงานสนองนโยบายหน่วยเหนือได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เป็นห่วงกำลังพลในการปฏิบัติงาน แม้ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จะมีความหน้าเป็นห่วง กำลังพลมีความยากลำบากต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น แต่ก็สามารถรู้จักการดูแล ป้องกัน และพลิกแพลงสถานการณ์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทุกนายถือเป็นสิ่งสำคัญ ต้องรู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างรอบคอบ ขอให้กำลังพลมีความพร้อม และตื่นตัวต่อการปฏิบัติงาน คำนึงอยู่เสมอว่าภัยร้ายจะอยู่ใกล้ตลอดเวลา ที่ผ่านมาพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำถึงความพร้อม และส่งกำลังใจให้กำลังพลอยู่เสมอ ฝากขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนโดยรอบ มอบหน้ากากอนามัย พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

Rate this item
(0 votes)
army4.net