ธันวาคม 05, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย เตรียมความพร้อมทุกมิติ รองรับภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

By สิงหาคม 23, 2564 65

วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงของหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย

โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา  สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี ฐกร เนียมรินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งกำลังบำรุงนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ปัจจุบันมีหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย เป็นหน่วยหลัก รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง ให้แก่หน่วยต่าง ๆ สามารถปฎิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยคงสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตามภารกิจ ตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง บำรุงรักษา สิ่งอุปกรณ์ ควบคุมยอด ให้คงอยู่ หากมีการสูญหาย ต้องติดตามสอบสวนหาหลักฐาน ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแลกำลังพล ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน และไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4