update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 21-03-2013 17:42
ตามที่ กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการ-กองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๖ ลง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดำเนินการเสนอราคาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา มีผู้เข้าร่วมเสนอราคา รวม ๑๘ ราย ดังนี้.-


ดาวน์โหลดเอกสาร >>>http://www.army4.net/pdf/00202.doc<<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112291 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen