update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง ของ กองร้อยฝึกร
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 27-04-2012 12:14
ตามที่ กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ดำเนินการเสนอราคาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓๕๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔๒๐ นาฬิกา มีผู้เข้าร่วมเสนอราคา รวม ๓ ราย


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>http://www.army4.net/pdf/00150.doc<<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112390 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen