update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 06-03-2012 16:21
ผู้บัญชาการทหารบก ( แม่ทัพภาคที่ ๔ รับคำสั่งฯ ) ได้กรุณาอนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒,๔๗๐,๙๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้ กองทัพภาคที่ ๔ เป็นหน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดหา


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>http://www.army4.net/pdf/00141.doc<<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112370 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen