update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, June 26, 2017
อ่านกระทู้
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ข่าวประกาศ | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
โดย จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย ของ ร้อบ ฝรพ.4
administrator
ผู้ควบคุมทั้งหมด

ตอบ: 511
ที่อยู่:
เข้าร่วม: 12.06.08
เมื่อ 17-02-2010 09:23
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>http://army4.net/pdf/00051.doc<<<
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4112309 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen