update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Thursday, September 21, 2017
ดูกระดาน
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
  หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ของ โรงพยาบาลค่ายวชิ administrator 198 -1 17-08-2017 22:07
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ สโมสรรื่นฤดี administrator 139 0 10-08-2017 21:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ ๑๒๐ คน, ห้องน้ำ – ส้วม administrator 132 0 19-07-2017 11:01
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้นและราคากลาง administrator 150 0 17-07-2017 15:06
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ ๑๒๐ คน, ห้องน้ำ – ส้วม administrator 95 0 04-07-2017 16:04
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น administrator 118 0 28-06-2017 17:09
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 70 0 07-06-2017 15:53
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง และราคากลาง administrator 93 0 03-05-2017 12:25
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบป administrator 141 0 27-10-2016 14:19
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ป administrator 114 -1 21-10-2016 15:29
โดย administrator
ประกาศ มทบ.46 จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดบรรจุ ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๗๖ คัน เพื่อใช้ภารกิจรับ – ส่งทหารกองเก administrator 116 -1 19-10-2016 16:44
โดย administrator
ประกาศ มทบ.46 เรื่องซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.46 และราคากลาง administrator 126 -1 19-10-2016 16:39
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 46 งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มทบ.46 และราคากลาง administrator 102 -1 19-10-2016 16:34
โดย administrator
ประกาศ มทบ. ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนและราคากลาง ปีงบประมาณ ๖๐ administrator 114 -1 12-10-2016 12:04
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 46 เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบประมาณ 60 administrator 118 -1 12-10-2016 10:29
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 42 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบประมาณ 60 administrator 119 -1 07-10-2016 10:58
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ปีงบปรมาณ 60 administrator 115 -1 06-10-2016 16:01
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 118 -1 04-10-2016 10:34
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดย มทบ.๔๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบ administrator 130 -1 19-09-2016 13:29
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 128 -1 16-09-2016 10:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน administrator 110 -1 11-09-2016 15:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน administrator 119 -1 05-09-2016 13:04
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ administrator 108 -1 02-09-2016 11:57
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 117 -1 18-08-2016 11:58
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่องประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตรของ มทบ.๔๒ administrator 168 -1 01-08-2016 14:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่องประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.๔๒ administrator 180 -1 26-07-2016 17:42
โดย administrator
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.46 ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) administrator 154 -1 12-07-2016 21:03
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 206 -1 23-06-2016 15:45
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมฐานปฏิบัติการของ หน่วยบ administrator 198 -1 26-05-2016 12:57
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างมูลดินล้อมคลังสิ่งอุปกรณ์ที่ ๕ (แบบที่ ๑) AIT ของ กอ administrator 174 -1 11-04-2016 14:37
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 168 -1 05-04-2016 15:40
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ข administrator 186 -1 29-03-2016 15:30
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้ administrator 168 -1 29-03-2016 15:28
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.มทบ. ๔๕ แล administrator 166 -1 28-03-2016 12:44
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศฝ.มทบ. ๔๒ administrator 171 -1 24-03-2016 15:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง administrator 199 -1 09-03-2016 13:13
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 177 -1 04-03-2016 14:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารที่มีความถี่ในการใช้งาน administrator 201 -1 03-03-2016 13:58
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ ก administrator 175 -1 03-03-2016 13:56
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 193 -1 02-03-2016 14:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 196 -1 24-02-2016 15:32
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 185 -1 23-02-2016 14:56
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 210 -1 18-02-2016 13:32
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ และสร้างโรงรถ ของ มณฑลทหารบกที่ administrator 187 -1 12-02-2016 13:16
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 195 -1 11-02-2016 22:12
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ และสร้างโร administrator 191 -1 03-02-2016 17:32
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ administrator 203 -1 28-12-2015 14:59
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพัน administrator 204 -1 28-12-2015 14:57
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 220 -1 04-12-2015 14:36
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ administrator 204 -1 04-12-2015 14:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 227 -1 20-11-2015 20:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 203 -1 20-11-2015 15:12
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 210 -1 20-11-2015 15:10
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพันทหารช่างที่ ๕ administrator 207 -1 20-11-2015 15:06
โดย administrator
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน แบบเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป 60 ของ ทภ.4 administrator 220 -1 16-11-2015 16:09
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 200 -1 16-11-2015 13:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพันทหารช่างที่ ๕ administrator 226 -1 16-11-2015 13:46
โดย administrator
ราคากลางงานจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. 640,000 บาท administrator 224 -1 10-11-2015 16:09
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่งในท้องถิ่น administrator 215 -1 06-11-2015 22:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างออกแบบสร้างอาคารตึก OPD ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 240 -1 05-11-2015 14:52
โดย administrator
ประกาศ กองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 231 -1 03-11-2015 12:36
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารตึกแถวนายสิบ ของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ administrator 238 -1 31-10-2015 16:58
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อยของหน่วยขึ้นตร administrator 222 -1 31-10-2015 16:55
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - b administrator 221 -1 26-10-2015 21:56
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 216 -1 26-10-2015 21:54
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร administrator 227 -1 26-10-2015 21:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย และราคากลาง administrator 227 -1 22-10-2015 22:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่งและราคางกลาง administrator 222 -1 22-10-2015 22:17
โดย administrator
ประกาศแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะที่ชำรุดกับรถจักรยานยนต์ใหม่ มทบ.46 administrator 234 -1 21-10-2015 08:12
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนและราคากลาง ของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 243 -1 14-10-2015 19:54
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 241 -1 14-10-2015 19:52
โดย administrator
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของหน่วยขึ้นตรงและราคากลางของ กองบัญชา administrator 213 -1 14-10-2015 19:50
โดย administrator
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารตึกแถวนายสิบของหน่วยขึ้นตรงและราคากลาง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 255 -1 13-10-2015 19:36
โดย administrator
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. และราคากลาง administrator 261 -1 24-09-2015 22:24
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 263 -1 17-09-2015 14:31
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อสีและสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 249 -1 17-09-2015 14:29
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก รอง แม่ทัพภาคที่ ๔ (๓) administrator 235 -1 14-09-2015 14:32
โดย administrator
ประกาศราคากลาง ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บชร.4 ปีงบประมาณ 2559 administrator 250 -1 11-09-2015 15:48
โดย administrator
ประกาศจ้างออกแบบสร้างอาคารตึก OPD ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และราคากลาง administrator 339 -1 10-09-2015 21:27
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเก็บรักษาน้ำมันอุปกรณ์พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 242 -1 04-09-2015 21:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก รองแม่ทัพภาคที่ ๔(๓) และราคากลาาง administrator 257 -1 01-09-2015 15:34
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้ง administrator 254 -1 28-07-2015 16:17
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานจ้างตกแต่งอาคารสโมสรรื่นฤดี administrator 241 -1 28-07-2015 16:15
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 254 -1 27-07-2015 15:43
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ administrator 262 -1 27-07-2015 15:42
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อยางรถยนต์ administrator 255 -1 27-07-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง administrator 259 -1 23-07-2015 09:57
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบและราคากลาง administrator 250 -1 17-07-2015 14:41
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่รับประทานอาหาร ของ กองทัพภาคที่ ๔และราคากลาง administrator 247 -1 17-07-2015 14:39
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และภาชนะสำหรับจัดเลี้ยง และราคากลาง administrator 263 -1 17-07-2015 14:37
โดย administrator
ประกาศงานซ่อมปรับปรุงสำนักงานศูนย์ควบคุม การส่งกำลังบำรุง บชร.4 administrator 283 -1 16-07-2015 21:43
โดย administrator
ประกาศ ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 265 -1 14-07-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารและราคากลาง administrator 253 -1 14-07-2015 15:11
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สาย ส. ระบบภาพและเสียงและราคากลาง administrator 246 -1 14-07-2015 15:10
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสโมสรรื่นฤดีและราคากลาง administrator 268 -1 14-07-2015 15:08
โดย administrator
ประกาศ ร่าง TOR งานซื้อ สป. สาย ส. ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง administrator 253 -1 10-07-2015 15:42
โดย administrator
ประกาศ ร่าง TOR งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร,ร้านอาหารสวัสดิการ administrator 251 -1 10-07-2015 15:41
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทภ.4 administrator 273 -1 08-07-2015 16:07
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายวชิราวุธ administrator 266 -1 06-07-2015 15:38
โดย administrator
ประกาศร่าง TOR งานอาคารอเนกประสงค์ ของ ค่ายวชิราวุธ ทภ.4 และราคากลาง administrator 281 -1 02-07-2015 21:12
โดย administrator
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 16 รายการ หน่วย พล.พัฒนา 4 administrator 261 -1 01-07-2015 15:41
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สาย ขส. จำนวน 3 รายการ และราคากลาง administrator 279 -1 01-07-2015 09:04
โดย administrator
ตารางแสดงราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ประจำกาย administrator 278 -1 30-06-2015 08:04
โดย administrator
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 288 -1 30-06-2015 07:51
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 303 -1 23-06-2015 09:52
โดย administrator
ร่าง TOR และตารางเปิดเผยราคากลางงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ administrator 268 -1 15-06-2015 14:54
โดย administrator
ร่าง TOR และตารางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รพ.ค่ายฯ administrator 265 -1 15-06-2015 14:52
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง administrator 259 -1 12-06-2015 18:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหารและหลักเขตที่ดิน (ครั้งที่ ๒) พร้อมราคากลาง administrator 259 -1 04-06-2015 22:31
โดย administrator
สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อ และเครื่องหมายติดเครื่องแบบชุดฝึกและราคากลาง หน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 289 -1 29-05-2015 16:07
โดย administrator
ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำป้ายชื่อและเครื่องหมายติดเครื่องแบบชุดฝึก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 260 -1 27-05-2015 14:21
โดย administrator
สอบราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ และสายขนส่ง และราคากลาง administrator 280 -1 22-05-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 249 -1 22-05-2015 11:39
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ ทภ.4 administrator 273 -1 18-05-2015 15:52
โดย administrator
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 280 -1 29-04-2015 10:37
โดย administrator
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ทภ.4 ( ร.152 ) administrator 277 -1 21-04-2015 16:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหารและหลักเขตที่ดิน administrator 298 -1 27-03-2015 10:55
โดย administrator
โครงการซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกาย กองทัพภาคที่ 4 administrator 289 -1 27-03-2015 10:53
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ กองทัพภาคที่ ๔ และราคากลางการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสร administrator 344 -1 17-03-2015 14:00
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารตึกอุบัติเหตุ รพ.ค่ายวชิราวุธ และราคากลาง administrator 309 -1 05-03-2015 16:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ ๗๒ พรรษาและราคากลางงานจ้างซ่อมพิพิธภ administrator 301 -1 02-03-2015 15:07
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศาลาวีรไทยและราคากลางงานจ้างซ่อมศาลาวีรไทย administrator 302 -1 02-03-2015 15:00
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง administrator 286 -1 25-02-2015 16:04
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 269 -1 23-02-2015 14:16
โดย administrator
สอบราคาซื้อยาง และแบตเตอรี่ยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 297 -1 23-02-2015 14:08
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์กองทัพภาคที่ ๔ administrator 297 -1 19-02-2015 13:44
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต.สาย บ้านเฉลิม - ซะมูแก administrator 296 -1 18-02-2015 17:57
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย สายดุซงญอ - แมะแซ -สาแมะ administrator 305 -1 18-02-2015 17:55
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านลูโบะเย๊าะ - บ้านบาโงดุดง administrator 317 -1 18-02-2015 17:54
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านลาแล - บ้านกูแบอีแก administrator 281 -1 18-02-2015 17:52
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านปศุสัตว์ - บ้านเกษตรมูโนะ administrator 276 -1 18-02-2015 17:50
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านธรรมเจริญ - สันติภักดี administrator 317 -1 18-02-2015 17:49
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านโคกโก - บ้านรามา administrator 284 -1 18-02-2015 17:47
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านเขาน้อย -บ้านลาไม administrator 285 -1 18-02-2015 17:45
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย กะดี - ดาฮง administrator 289 -1 18-02-2015 17:43
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย บ้านบูกาสนอ - ตูยี administrator 270 -1 18-02-2015 17:35
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 274 -1 12-02-2015 14:18
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 289 -1 11-02-2015 12:24
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 273 -1 11-02-2015 12:21
โดย administrator
ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 299 -1 04-02-2015 09:57
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 290 -1 28-01-2015 14:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 326 -1 20-01-2015 14:20
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 315 -1 09-01-2015 14:42
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 301 -1 06-01-2015 15:51
โดย administrator
สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม administrator 290 -1 29-12-2014 12:45
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเ administrator 294 -1 24-12-2014 10:59
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 311 -1 23-12-2014 14:11
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายและราคากลาง administrator 310 -1 19-12-2014 13:01
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย พร้อมราคากลาง administrator 308 -1 18-12-2014 13:45
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต administrator 317 -1 12-12-2014 09:20
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา administrator 309 -1 11-12-2014 15:57
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร administrator 437 -1 03-12-2014 12:13
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ (TOR) administrator 305 -1 03-12-2014 11:59
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔(T administrator 326 -1 03-12-2014 10:20
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔(TOR) administrator 302 -1 03-12-2014 10:11
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมราคากลาง administrator 542 -1 01-12-2014 15:33
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 291 -1 01-12-2014 13:54
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 729 -1 21-11-2014 15:56
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 305 -1 21-11-2014 15:21
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อยางรถยนต์สาย ขส. administrator 712 -1 12-11-2014 14:02
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ กองทัพภาคที่ ๔ (TOR) administrator 329 -1 12-11-2014 13:47
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 636 -1 06-11-2014 15:09
โดย administrator
ประกาศ....สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 425 -1 03-11-2014 15:57
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 1586 -1 19-09-2014 14:46
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 764 -1 04-09-2014 07:55
โดย administrator
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก administrator 361 -1 04-09-2014 07:53
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมรถครัวสนาม (ชนิดลากจูงและชนิด ๖ ล้อ) administrator 875 -1 21-08-2014 16:32
โดย administrator
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 347 -1 21-08-2014 16:31
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องนายทหารเวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 479 -1 15-08-2014 12:23
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร administrator 760 -1 30-07-2014 14:33
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ กองบัญชาการกอ administrator 487 -1 23-07-2014 10:26
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องนายทหารเวรผู้ใหญ่ อาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) administrator 371 -1 23-07-2014 10:23
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1234 -1 27-05-2014 09:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงซ่อมสิ่งอุปกรณ์และคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ ของ กองบั administrator 381 -1 27-05-2014 09:11
โดย administrator
จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ รพ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพบก administrator 384 -1 27-05-2014 09:10
โดย administrator
จ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 90 คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 administrator 378 -1 27-05-2014 09:06
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงถนน administrator 480 -1 31-03-2014 15:04
โดย administrator
สอบราคาจ้างสร้างโรงเก็บรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ administrator 373 -1 26-03-2014 14:52
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 660 -1 11-03-2014 11:05
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 438 -1 10-03-2014 09:12
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 496 -1 05-03-2014 15:35
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา administrator 618 -1 20-02-2014 04:04
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต administrator 374 -1 20-02-2014 04:03
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 643 -1 05-02-2014 14:59
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 395 -1 05-02-2014 10:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 398 -1 05-02-2014 10:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 388 -1 05-02-2014 09:59
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 389 -1 05-02-2014 09:59
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 369 -1 05-02-2014 09:58
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร administrator 383 -1 05-02-2014 09:58
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 364 -1 05-02-2014 09:57
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากรีฑา administrator 794 -1 16-01-2014 23:18
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 439 -1 13-01-2014 18:48
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร administrator 804 -1 09-01-2014 09:14
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 850 -1 17-12-2013 14:20
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมโรงทหาร ๑๕๐ คน administrator 522 -1 11-12-2013 12:56
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 520 -1 09-12-2013 16:43
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 605 -1 02-12-2013 16:47
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ administrator 525 -1 29-11-2013 15:20
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 437 -1 29-11-2013 15:02
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 490 -1 26-11-2013 15:51
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 396 -1 26-11-2013 15:49
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 387 -1 26-11-2013 15:46
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 410 -1 26-11-2013 15:44
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 860 -1 11-11-2013 13:23
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 404 -1 11-11-2013 13:22
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน administrator 565 -1 08-11-2013 14:54
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 407 -1 08-11-2013 14:52
โดย administrator
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำอาคารพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๔ administrator 2730 -1 10-09-2013 15:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) ด้วยวิธีการทาง administrator 450 -1 10-09-2013 15:52
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) administrator 1515 -1 04-09-2013 14:50
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมสำนักงาน แม่ทัพภาคที่ ๔ administrator 823 -1 21-08-2013 15:02
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๓) administrator 1200 -1 24-07-2013 08:38
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๒) administrator 462 -1 24-07-2013 08:37
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๑) administrator 468 -1 24-07-2013 08:36
โดย administrator
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร administrator 1003 -1 19-06-2013 16:38
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากรีฑา administrator 475 -1 10-04-2013 11:12
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1234 -1 21-03-2013 17:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้น administrator 480 -1 21-03-2013 17:40
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จำนวน ๒ งาน administrator 557 -1 21-03-2013 17:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 659 -1 12-03-2013 14:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 497 -1 12-03-2013 14:10
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมห้องรับรอง สัณห์ จิตรปฎิมา และห้องพักผ่อน อาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 614 -1 11-03-2013 15:18
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหารผู้ป่วยและซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกอำนวยการ administrator 473 -1 11-03-2013 15:17
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารบ้านพักรับรอง แม่ทัพภาคที่ ๔ administrator 494 -1 11-03-2013 15:16
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 694 -1 21-02-2013 15:06
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 642 -1 21-02-2013 15:05
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ administrator 516 -1 19-02-2013 16:26
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 518 -1 18-02-2013 17:00
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 555 -1 15-02-2013 19:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 528 -1 11-02-2013 17:53
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิ administrator 550 -1 11-02-2013 17:52
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงถนน administrator 521 -1 08-02-2013 16:54
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 593 -1 30-01-2013 14:42
โดย administrator
สอบราคาซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สายขนส่ง administrator 549 -1 30-01-2013 14:40
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ administrator 664 -1 16-01-2013 17:11
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้นตรง กองบัญชา administrator 671 -1 16-01-2013 17:10
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 557 -1 16-01-2013 17:08
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 526 -1 14-01-2013 14:50
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 726 -1 02-01-2013 13:34
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 697 -1 02-01-2013 13:31
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภทกระสุนและวัตถุระเบิดของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 707 -1 25-12-2012 13:59
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 675 -1 18-12-2012 23:57
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 796 -1 26-11-2012 14:47
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากรีฑา administrator 905 -1 19-11-2012 16:01
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิ administrator 1317 -1 10-09-2012 13:11
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๑), (๒) และ (๓) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ administrator 1347 -1 17-08-2012 10:42
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ (๓) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ห administrator 1406 -1 16-08-2012 09:25
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ (๒) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ห administrator 735 -1 16-08-2012 09:23
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 606 -1 16-08-2012 09:22
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากรีฑา administrator 804 -1 08-08-2012 14:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 631 -1 08-08-2012 13:43
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ administrator 601 -1 08-08-2012 13:42
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ภายใน กองทัพภาคที่ ๔ หมายเลข ๑๘/๒๐ administrator 767 -1 05-07-2012 16:04
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 960 -1 26-06-2012 14:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 867 -1 11-06-2012 16:32
โดย administrator
ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ administrator 698 -1 28-05-2012 13:54
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ รายการ administrator 688 -1 14-05-2012 20:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง ของ กองร้อยฝึกร administrator 812 -1 27-04-2012 12:14
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน ๔ หลัง ของ กองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ administrator 742 -1 27-04-2012 12:12
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ administrator 794 -1 18-04-2012 21:02
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 658 -1 27-03-2012 18:55
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 668 -1 20-03-2012 15:47
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 726 -1 19-03-2012 18:49
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 644 -1 19-03-2012 18:47
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน ๔ หลัง administrator 622 -1 06-03-2012 16:23
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง administrator 665 -1 06-03-2012 16:21
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๒๐ รายการ administrator 781 -1 02-03-2012 15:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้นตรง กองบัญชา administrator 699 -1 06-02-2012 13:42
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 741 -1 24-01-2012 14:16
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง administrator 761 -1 19-01-2012 16:36
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 752 -1 27-12-2011 15:17
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารโรงทหารจุ ๖๐ คน พร้อมห้องน้ำ – ส้วมทหาร ของ กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๕ administrator 833 -1 22-12-2011 11:13
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 736 -1 20-12-2011 11:43
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 824 -1 07-12-2011 14:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็ administrator 1057 -1 15-09-2011 16:01
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง administrator 894 -1 14-09-2011 14:14
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานชั่วคราว ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1002 -1 01-09-2011 14:33
โดย administrator
สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม administrator 941 -1 26-08-2011 09:52
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ จำนวน ๑ หลัง ของ จังหวัดทหารบกชุม administrator 946 -1 24-08-2011 15:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 876 -1 19-08-2011 08:34
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 947 -1 10-08-2011 14:32
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมรั้วรอบบริเวณค่ายวชิราวุธ ของ มณฑลทหารกบที่ ๔๑ administrator 948 -1 02-08-2011 16:55
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ของ ทภ.๔ administrator 1007 -1 25-07-2011 16:05
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ ของ จังหวัดทหารบกชุมพร administrator 989 -1 21-07-2011 22:21
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.ทภ.๔ ของ ทภ.๔ administrator 979 -1 07-07-2011 15:43
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ ของ จทบ.ชุมพร administrator 1000 -1 06-07-2011 09:29
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1290 -1 24-02-2011 15:00
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔, administrator 1052 -1 10-02-2011 23:55
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓ หลัง ของ ทภ.๔ administrator 1117 -1 28-12-2010 14:55
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕๙ รายการ administrator 1005 -1 22-12-2010 14:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ administrator 1066 -1 09-12-2010 13:39
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ administrator 976 -1 09-12-2010 13:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ administrator 953 -1 08-12-2010 08:47
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓ หลัง administrator 936 -1 02-12-2010 16:26
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕๙ รายการ administrator 985 -1 23-11-2010 14:41
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓หลังของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 969 -1 16-11-2010 11:11
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ administrator 1003 -1 03-11-2010 16:13
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 955 -1 03-11-2010 16:11
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 1042 -1 01-11-2010 13:10
โดย administrator
กองทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ administrator 856 -1 28-10-2010 14:55
โดย administrator
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๕,๓๘๓,๐๐๐.-บาท administrator 1072 -1 18-10-2010 14:46
โดย administrator
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๓,๗๐๕,๐๐๐.-บาท administrator 1042 -1 18-10-2010 14:42
โดย administrator
กองทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑๙ รายการ administrator 885 -1 15-10-2010 14:43
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๖ รายการ administrator 951 -1 31-08-2010 16:16
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖๙ รายการ administrator 918 -1 11-08-2010 12:24
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน administrator 958 -1 06-08-2010 14:14
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างถนนของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 984 -1 28-07-2010 11:09
โดย administrator
ประกาศ ทภ.4 เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซ่อมปรับปรุงสโมสรรื่นฤดี administrator 1094 -1 09-06-2010 13:17
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 169 รายการ administrator 1168 -1 03-06-2010 14:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบก administrator 987 -1 03-06-2010 10:02
โดย administrator
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช.พัน.5 administrator 1207 -1 19-05-2010 16:09
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ทภ.๔ หมายเลข ๑/๒๐ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร administrator 1112 -1 06-05-2010 15:20
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ของ มทบ.๔๑ administrator 1481 -1 04-05-2010 09:44
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ทภ.๔ หมายเลข ๑/๒๐ administrator 1215 -1 26-04-2010 17:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 850 -1 25-03-2010 10:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย administrator 823 -1 24-03-2010 08:45
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว administrator 889 -1 24-03-2010 08:44
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ administrator 819 -1 24-03-2010 08:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ administrator 852 -1 22-03-2010 16:09
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ บชร.๔ administrator 790 -1 22-03-2010 15:57
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ บชร.๔ administrator 1147 -1 22-03-2010 15:54
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ บก.ทภ.๔ และ นขต.ทภ.๔ administrator 845 -1 22-03-2010 15:01
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และหน่วยขึ้นต administrator 851 -1 18-03-2010 10:22
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ของมณฑลทหารบกที่ ๔๑ administrator 1049 -1 18-03-2010 10:02
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 20 รายการ administrator 875 -1 09-03-2010 10:16
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย ของ ร้อบ ฝรพ.4 administrator 1178 -1 17-02-2010 09:23
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงแฟตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว administrator 912 -1 17-02-2010 09:21
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ของ ทภ.4 administrator 1061 -1 17-02-2010 09:19
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ บชร.๔ administrator 1209 -1 03-02-2010 16:06
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างคลัง สป.2-4 administrator 1013 -1 03-02-2010 11:12
โดย administrator
จ้างซ่อมอาคาร ของ บก.ทภ.4 และ นขต.บก.ทภ.4 administrator 1234 -1 02-02-2010 15:17
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ บก.ทภ.4 และ นขต. administrator 922 -1 02-02-2010 15:15
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 874 -1 25-01-2010 14:20
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 1358 -1 20-01-2010 15:11
โดย administrator
งานประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ administrator 1087 -1 13-01-2010 13:45
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ บก.ทภ.๔ และ นขต.บก.ทภ.๔ administrator 1340 -1 13-01-2010 10:11
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างซ่อมอาคาร ของ ทภ.๔และ นขต. administrator 1058 -1 07-01-2010 13:50
โดย administrator
ซื้อยางรถยนต์ 20 รายการ administrator 1140 -1 24-12-2009 08:52
โดย administrator
จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ร้อย.ฝรพ.4 administrator 1755 -1 22-12-2009 10:38
โดย administrator
จ้างก่อสร้างคลัง สป.2-4 ของ พล.พัฒนา 4 administrator 1617 -1 14-12-2009 16:11
โดย administrator
จ้างก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ร.5 พัน.2 administrator 2297 -1 08-12-2009 15:56
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ เรือนแถ administrator 1155 -1 02-12-2009 10:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๒ อาคาร administrator 1126 -1 02-12-2009 10:12
โดย administrator
จ้างซ่อมแฟลตนายทหารประทวน administrator 1218 -1 30-11-2009 14:24
โดย administrator
ซื้อยางรถยนต์ 20 รายการ วงเงิน 8,429,400 บาท administrator 1227 -1 25-11-2009 15:35
โดย administrator
จ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พล.พัฒนา 4 administrator 1016 -1 23-11-2009 15:38
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ อำเภอเมือง administrator 1160 -1 19-11-2009 10:58
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 1101 -1 27-10-2009 11:10
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและโรงทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 1218 -1 14-10-2009 14:07
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 1511 -1 13-10-2009 11:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 764 -1 13-10-2009 11:17
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 820 -1 13-10-2009 11:01
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ส่วนที่ ๕ ) administrator 851 -1 06-10-2009 14:08
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ administrator 1119 -1 05-10-2009 15:27
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว(ส่วนที่ 3) administrator 1107 -1 05-10-2009 15:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 852 -1 02-10-2009 12:20
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 865 -1 24-09-2009 14:26
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทภ.4 และหน่วยขึ้นตรง administrator 1195 -1 24-09-2009 14:18
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 administrator 1024 -1 22-09-2009 12:10
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 907 -1 09-09-2009 10:18
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 874 -1 09-09-2009 10:00
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ administrator 1229 -1 02-09-2009 15:03
โดย administrator
ประกาศจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว (ส่วนที่ 3) administrator 1028 -1 31-08-2009 14:56
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 928 -1 31-08-2009 14:03
โดย administrator
- กระทู้มีข้อความใหม่จากครั้งก่อน.( - มากกว่า 20 )
- กระทู้ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งก่อน..
- กระทู้ถูกปิด.
- กระทู้ติดหมุด.
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4658703 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen