update ครั้งล่าสุด 20/03/2012Monday, October 23, 2017
ดูกระดาน
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา | ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
  หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ของ โรงพยาบาลค่ายวชิ administrator 237 -1 17-08-2017 22:07
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ สโมสรรื่นฤดี administrator 206 0 10-08-2017 21:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ ๑๒๐ คน, ห้องน้ำ – ส้วม administrator 166 0 19-07-2017 11:01
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้นและราคากลาง administrator 181 0 17-07-2017 15:06
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ ๑๒๐ คน, ห้องน้ำ – ส้วม administrator 118 0 04-07-2017 16:04
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น administrator 140 0 28-06-2017 17:09
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 87 0 07-06-2017 15:53
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง และราคากลาง administrator 109 0 03-05-2017 12:25
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบป administrator 157 0 27-10-2016 14:19
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ป administrator 130 -1 21-10-2016 15:29
โดย administrator
ประกาศ มทบ.46 จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดบรรจุ ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๗๖ คัน เพื่อใช้ภารกิจรับ – ส่งทหารกองเก administrator 131 -1 19-10-2016 16:44
โดย administrator
ประกาศ มทบ.46 เรื่องซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.46 และราคากลาง administrator 140 -1 19-10-2016 16:39
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 46 งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มทบ.46 และราคากลาง administrator 114 -1 19-10-2016 16:34
โดย administrator
ประกาศ มทบ. ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนและราคากลาง ปีงบประมาณ ๖๐ administrator 127 -1 12-10-2016 12:04
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 46 เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบประมาณ 60 administrator 132 -1 12-10-2016 10:29
โดย administrator
ประกาศ มทบ. 42 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ปีงบประมาณ 60 administrator 132 -1 07-10-2016 10:58
โดย administrator
ประกาศ มทบ.42 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ปีงบปรมาณ 60 administrator 130 -1 06-10-2016 16:01
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 132 -1 04-10-2016 10:34
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดย มทบ.๔๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบ administrator 143 -1 19-09-2016 13:29
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 143 -1 16-09-2016 10:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน administrator 123 -1 11-09-2016 15:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน administrator 132 -1 05-09-2016 13:04
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ administrator 121 -1 02-09-2016 11:57
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 130 -1 18-08-2016 11:58
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่องประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตรของ มทบ.๔๒ administrator 182 -1 01-08-2016 14:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เรื่องประกวดราคาจ้างงานสร้างอาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.๔๒ administrator 192 -1 26-07-2016 17:42
โดย administrator
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ มทบ.46 ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) administrator 169 -1 12-07-2016 21:03
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 218 -1 23-06-2016 15:45
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมฐานปฏิบัติการของ หน่วยบ administrator 213 -1 26-05-2016 12:57
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างมูลดินล้อมคลังสิ่งอุปกรณ์ที่ ๕ (แบบที่ ๑) AIT ของ กอ administrator 185 -1 11-04-2016 14:37
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 180 -1 05-04-2016 15:40
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ข administrator 201 -1 29-03-2016 15:30
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้ administrator 180 -1 29-03-2016 15:28
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.มทบ. ๔๕ แล administrator 178 -1 28-03-2016 12:44
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศฝ.มทบ. ๔๒ administrator 183 -1 24-03-2016 15:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง administrator 212 -1 09-03-2016 13:13
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 189 -1 04-03-2016 14:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารที่มีความถี่ในการใช้งาน administrator 214 -1 03-03-2016 13:58
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ ก administrator 189 -1 03-03-2016 13:56
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 206 -1 02-03-2016 14:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 208 -1 24-02-2016 15:32
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 199 -1 23-02-2016 14:56
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 221 -1 18-02-2016 13:32
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ และสร้างโรงรถ ของ มณฑลทหารบกที่ administrator 199 -1 12-02-2016 13:16
โดย administrator
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 206 -1 11-02-2016 22:12
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ และสร้างโร administrator 203 -1 03-02-2016 17:32
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ administrator 215 -1 28-12-2015 14:59
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพัน administrator 217 -1 28-12-2015 14:57
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 236 -1 04-12-2015 14:36
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ administrator 218 -1 04-12-2015 14:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 239 -1 20-11-2015 20:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 219 -1 20-11-2015 15:12
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 222 -1 20-11-2015 15:10
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพันทหารช่างที่ ๕ administrator 220 -1 20-11-2015 15:06
โดย administrator
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน แบบเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป 60 ของ ทภ.4 administrator 232 -1 16-11-2015 16:09
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบเพิ่มเติม ของ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 214 -1 16-11-2015 13:49
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ของ กองพันทหารช่างที่ ๕ administrator 237 -1 16-11-2015 13:46
โดย administrator
ราคากลางงานจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. 640,000 บาท administrator 235 -1 10-11-2015 16:09
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่งในท้องถิ่น administrator 229 -1 06-11-2015 22:33
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างออกแบบสร้างอาคารตึก OPD ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 255 -1 05-11-2015 14:52
โดย administrator
ประกาศ กองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง administrator 246 -1 03-11-2015 12:36
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารตึกแถวนายสิบ ของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ administrator 252 -1 31-10-2015 16:58
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อยของหน่วยขึ้นตร administrator 233 -1 31-10-2015 16:55
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - b administrator 234 -1 26-10-2015 21:56
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 229 -1 26-10-2015 21:54
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร administrator 240 -1 26-10-2015 21:52
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย และราคากลาง administrator 241 -1 22-10-2015 22:22
โดย administrator
ประกาศกองทัพภาคที่ ๔ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่งและราคางกลาง administrator 238 -1 22-10-2015 22:17
โดย administrator
ประกาศแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะที่ชำรุดกับรถจักรยานยนต์ใหม่ มทบ.46 administrator 248 -1 21-10-2015 08:12
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนและราคากลาง ของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 254 -1 14-10-2015 19:54
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 255 -1 14-10-2015 19:52
โดย administrator
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของหน่วยขึ้นตรงและราคากลางของ กองบัญชา administrator 224 -1 14-10-2015 19:50
โดย administrator
ประกวดราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารตึกแถวนายสิบของหน่วยขึ้นตรงและราคากลาง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 268 -1 13-10-2015 19:36
โดย administrator
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. และราคากลาง administrator 278 -1 24-09-2015 22:24
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 276 -1 17-09-2015 14:31
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อสีและสิ่งอุปกรณ์สายช่าง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 262 -1 17-09-2015 14:29
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก รอง แม่ทัพภาคที่ ๔ (๓) administrator 245 -1 14-09-2015 14:32
โดย administrator
ประกาศราคากลาง ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บชร.4 ปีงบประมาณ 2559 administrator 264 -1 11-09-2015 15:48
โดย administrator
ประกาศจ้างออกแบบสร้างอาคารตึก OPD ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และราคากลาง administrator 354 -1 10-09-2015 21:27
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังเก็บรักษาน้ำมันอุปกรณ์พร้อมลานพื้นแข็ง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 253 -1 04-09-2015 21:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพัก รองแม่ทัพภาคที่ ๔(๓) และราคากลาาง administrator 271 -1 01-09-2015 15:34
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้ง administrator 266 -1 28-07-2015 16:17
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานจ้างตกแต่งอาคารสโมสรรื่นฤดี administrator 253 -1 28-07-2015 16:15
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 268 -1 27-07-2015 15:43
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ administrator 274 -1 27-07-2015 15:42
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อยางรถยนต์ administrator 267 -1 27-07-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง administrator 275 -1 23-07-2015 09:57
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบและราคากลาง administrator 261 -1 17-07-2015 14:41
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจ้างสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่รับประทานอาหาร ของ กองทัพภาคที่ ๔และราคากลาง administrator 258 -1 17-07-2015 14:39
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และภาชนะสำหรับจัดเลี้ยง และราคากลาง administrator 278 -1 17-07-2015 14:37
โดย administrator
ประกาศงานซ่อมปรับปรุงสำนักงานศูนย์ควบคุม การส่งกำลังบำรุง บชร.4 administrator 297 -1 16-07-2015 21:43
โดย administrator
ประกาศ ตารางเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 280 -1 14-07-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารและราคากลาง administrator 268 -1 14-07-2015 15:11
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สาย ส. ระบบภาพและเสียงและราคากลาง administrator 258 -1 14-07-2015 15:10
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสโมสรรื่นฤดีและราคากลาง administrator 287 -1 14-07-2015 15:08
โดย administrator
ประกาศ ร่าง TOR งานซื้อ สป. สาย ส. ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง administrator 264 -1 10-07-2015 15:42
โดย administrator
ประกาศ ร่าง TOR งานซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร,ร้านอาหารสวัสดิการ administrator 263 -1 10-07-2015 15:41
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทภ.4 administrator 285 -1 08-07-2015 16:07
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของ รพ.ค่ายวชิราวุธ administrator 278 -1 06-07-2015 15:38
โดย administrator
ประกาศร่าง TOR งานอาคารอเนกประสงค์ ของ ค่ายวชิราวุธ ทภ.4 และราคากลาง administrator 294 -1 02-07-2015 21:12
โดย administrator
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 16 รายการ หน่วย พล.พัฒนา 4 administrator 274 -1 01-07-2015 15:41
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สาย ขส. จำนวน 3 รายการ และราคากลาง administrator 297 -1 01-07-2015 09:04
โดย administrator
ตารางแสดงราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ประจำกาย administrator 291 -1 30-06-2015 08:04
โดย administrator
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 302 -1 30-06-2015 07:51
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 314 -1 23-06-2015 09:52
โดย administrator
ร่าง TOR และตารางเปิดเผยราคากลางงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ administrator 281 -1 15-06-2015 14:54
โดย administrator
ร่าง TOR และตารางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ของ รพ.ค่ายฯ administrator 277 -1 15-06-2015 14:52
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง administrator 273 -1 12-06-2015 18:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหารและหลักเขตที่ดิน (ครั้งที่ ๒) พร้อมราคากลาง administrator 274 -1 04-06-2015 22:31
โดย administrator
สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อ และเครื่องหมายติดเครื่องแบบชุดฝึกและราคากลาง หน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 300 -1 29-05-2015 16:07
โดย administrator
ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำป้ายชื่อและเครื่องหมายติดเครื่องแบบชุดฝึก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 272 -1 27-05-2015 14:21
โดย administrator
สอบราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ และสายขนส่ง และราคากลาง administrator 294 -1 22-05-2015 15:40
โดย administrator
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและราคากลางงานซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 261 -1 22-05-2015 11:39
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ ทภ.4 administrator 286 -1 18-05-2015 15:52
โดย administrator
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหาร administrator 295 -1 29-04-2015 10:37
โดย administrator
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ ทภ.4 ( ร.152 ) administrator 288 -1 21-04-2015 16:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างปักป้ายเขตทหารและหลักเขตที่ดิน administrator 309 -1 27-03-2015 10:55
โดย administrator
โครงการซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำกาย กองทัพภาคที่ 4 administrator 302 -1 27-03-2015 10:53
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ของ กองทัพภาคที่ ๔ และราคากลางการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสร administrator 358 -1 17-03-2015 14:00
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารตึกอุบัติเหตุ รพ.ค่ายวชิราวุธ และราคากลาง administrator 322 -1 05-03-2015 16:01
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ ๗๒ พรรษาและราคากลางงานจ้างซ่อมพิพิธภ administrator 313 -1 02-03-2015 15:07
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศาลาวีรไทยและราคากลางงานจ้างซ่อมศาลาวีรไทย administrator 315 -1 02-03-2015 15:00
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง administrator 297 -1 25-02-2015 16:04
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 283 -1 23-02-2015 14:16
โดย administrator
สอบราคาซื้อยาง และแบตเตอรี่ยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 310 -1 23-02-2015 14:08
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์กองทัพภาคที่ ๔ administrator 312 -1 19-02-2015 13:44
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต.สาย บ้านเฉลิม - ซะมูแก administrator 309 -1 18-02-2015 17:57
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย สายดุซงญอ - แมะแซ -สาแมะ administrator 319 -1 18-02-2015 17:55
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านลูโบะเย๊าะ - บ้านบาโงดุดง administrator 332 -1 18-02-2015 17:54
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านลาแล - บ้านกูแบอีแก administrator 295 -1 18-02-2015 17:52
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านปศุสัตว์ - บ้านเกษตรมูโนะ administrator 288 -1 18-02-2015 17:50
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านธรรมเจริญ - สันติภักดี administrator 330 -1 18-02-2015 17:49
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านโคกโก - บ้านรามา administrator 297 -1 18-02-2015 17:47
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สายบ้านเขาน้อย -บ้านลาไม administrator 299 -1 18-02-2015 17:45
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย กะดี - ดาฮง administrator 304 -1 18-02-2015 17:43
โดย administrator
งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. สาย บ้านบูกาสนอ - ตูยี administrator 283 -1 18-02-2015 17:35
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 288 -1 12-02-2015 14:18
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 300 -1 11-02-2015 12:24
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 285 -1 11-02-2015 12:21
โดย administrator
ยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 313 -1 04-02-2015 09:57
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 302 -1 28-01-2015 14:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 340 -1 20-01-2015 14:20
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง administrator 330 -1 09-01-2015 14:42
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 314 -1 06-01-2015 15:51
โดย administrator
สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม administrator 301 -1 29-12-2014 12:45
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเ administrator 307 -1 24-12-2014 10:59
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 324 -1 23-12-2014 14:11
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายและราคากลาง administrator 322 -1 19-12-2014 13:01
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย พร้อมราคากลาง administrator 321 -1 18-12-2014 13:45
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต administrator 328 -1 12-12-2014 09:20
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา administrator 321 -1 11-12-2014 15:57
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร administrator 448 -1 03-12-2014 12:13
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ (TOR) administrator 317 -1 03-12-2014 11:59
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔(T administrator 341 -1 03-12-2014 10:20
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔(TOR) administrator 314 -1 03-12-2014 10:11
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมราคากลาง administrator 557 -1 01-12-2014 15:33
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 304 -1 01-12-2014 13:54
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 742 -1 21-11-2014 15:56
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 318 -1 21-11-2014 15:21
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อยางรถยนต์สาย ขส. administrator 723 -1 12-11-2014 14:02
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ กองทัพภาคที่ ๔ (TOR) administrator 342 -1 12-11-2014 13:47
โดย administrator
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 648 -1 06-11-2014 15:09
โดย administrator
ประกาศ....สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 437 -1 03-11-2014 15:57
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 1601 -1 19-09-2014 14:46
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 776 -1 04-09-2014 07:55
โดย administrator
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ ๙๐ คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก administrator 374 -1 04-09-2014 07:53
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมรถครัวสนาม (ชนิดลากจูงและชนิด ๖ ล้อ) administrator 886 -1 21-08-2014 16:32
โดย administrator
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 360 -1 21-08-2014 16:31
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องนายทหารเวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 493 -1 15-08-2014 12:23
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร administrator 772 -1 30-07-2014 14:33
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ กองบัญชาการกอ administrator 500 -1 23-07-2014 10:26
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องนายทหารเวรผู้ใหญ่ อาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) administrator 384 -1 23-07-2014 10:23
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1246 -1 27-05-2014 09:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงซ่อมสิ่งอุปกรณ์และคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ ของ กองบั administrator 393 -1 27-05-2014 09:11
โดย administrator
จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ รพ.ค่ายวชิราวุธ ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพบก administrator 396 -1 27-05-2014 09:10
โดย administrator
จ้างก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 90 คน ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 administrator 389 -1 27-05-2014 09:06
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงถนน administrator 499 -1 31-03-2014 15:04
โดย administrator
สอบราคาจ้างสร้างโรงเก็บรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ administrator 387 -1 26-03-2014 14:52
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 673 -1 11-03-2014 11:05
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 450 -1 10-03-2014 09:12
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 506 -1 05-03-2014 15:35
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา administrator 628 -1 20-02-2014 04:04
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต administrator 385 -1 20-02-2014 04:03
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 656 -1 05-02-2014 14:59
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 406 -1 05-02-2014 10:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 410 -1 05-02-2014 10:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 398 -1 05-02-2014 09:59
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 402 -1 05-02-2014 09:59
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 380 -1 05-02-2014 09:58
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร administrator 394 -1 05-02-2014 09:58
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 374 -1 05-02-2014 09:57
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากรีฑา administrator 807 -1 16-01-2014 23:18
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 452 -1 13-01-2014 18:48
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร administrator 817 -1 09-01-2014 09:14
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 864 -1 17-12-2013 14:20
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมโรงทหาร ๑๕๐ คน administrator 533 -1 11-12-2013 12:56
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 531 -1 09-12-2013 16:43
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 618 -1 02-12-2013 16:47
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ administrator 537 -1 29-11-2013 15:20
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 454 -1 29-11-2013 15:02
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 501 -1 26-11-2013 15:51
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 409 -1 26-11-2013 15:49
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 398 -1 26-11-2013 15:46
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 421 -1 26-11-2013 15:44
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 872 -1 11-11-2013 13:23
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 417 -1 11-11-2013 13:22
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน administrator 576 -1 08-11-2013 14:54
โดย administrator
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง administrator 421 -1 08-11-2013 14:52
โดย administrator
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศประจำอาคารพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๔ administrator 2743 -1 10-09-2013 15:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) ด้วยวิธีการทาง administrator 463 -1 10-09-2013 15:52
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ กองทัพภาคที่ ๔ ( กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ) administrator 1526 -1 04-09-2013 14:50
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมสำนักงาน แม่ทัพภาคที่ ๔ administrator 834 -1 21-08-2013 15:02
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๓) administrator 1211 -1 24-07-2013 08:38
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๒) administrator 472 -1 24-07-2013 08:37
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงาน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๑) administrator 479 -1 24-07-2013 08:36
โดย administrator
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร administrator 1015 -1 19-06-2013 16:38
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากรีฑา administrator 485 -1 10-04-2013 11:12
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1245 -1 21-03-2013 17:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้น administrator 491 -1 21-03-2013 17:40
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จำนวน ๒ งาน administrator 569 -1 21-03-2013 17:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 668 -1 12-03-2013 14:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 507 -1 12-03-2013 14:10
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมห้องรับรอง สัณห์ จิตรปฎิมา และห้องพักผ่อน อาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 626 -1 11-03-2013 15:18
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหารผู้ป่วยและซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ตึกอำนวยการ administrator 483 -1 11-03-2013 15:17
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารบ้านพักรับรอง แม่ทัพภาคที่ ๔ administrator 505 -1 11-03-2013 15:16
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 706 -1 21-02-2013 15:06
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 652 -1 21-02-2013 15:05
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง จำนวน ๑๕ รายการ administrator 527 -1 19-02-2013 16:26
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 529 -1 18-02-2013 17:00
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ administrator 570 -1 15-02-2013 19:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 537 -1 11-02-2013 17:53
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิ administrator 558 -1 11-02-2013 17:52
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงถนน administrator 532 -1 08-02-2013 16:54
โดย administrator
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย administrator 603 -1 30-01-2013 14:42
โดย administrator
สอบราคาซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สายขนส่ง administrator 557 -1 30-01-2013 14:40
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ administrator 673 -1 16-01-2013 17:11
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้นตรง กองบัญชา administrator 679 -1 16-01-2013 17:10
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 568 -1 16-01-2013 17:08
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 536 -1 14-01-2013 14:50
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 732 -1 02-01-2013 13:34
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ๖ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ administrator 707 -1 02-01-2013 13:31
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภทกระสุนและวัตถุระเบิดของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 715 -1 25-12-2012 13:59
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 682 -1 18-12-2012 23:57
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา administrator 804 -1 26-11-2012 14:47
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากรีฑา administrator 913 -1 19-11-2012 16:01
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิ administrator 1325 -1 10-09-2012 13:11
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองแม่ทัพภาคที่ ๔ (๑), (๒) และ (๓) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ administrator 1354 -1 17-08-2012 10:42
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ (๓) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ห administrator 1414 -1 16-08-2012 09:25
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสำนักงานรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ (๒) ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ห administrator 746 -1 16-08-2012 09:23
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 616 -1 16-08-2012 09:22
โดย administrator
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากรีฑา administrator 814 -1 08-08-2012 14:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 640 -1 08-08-2012 13:43
โดย administrator
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ administrator 611 -1 08-08-2012 13:42
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ภายใน กองทัพภาคที่ ๔ หมายเลข ๑๘/๒๐ administrator 775 -1 05-07-2012 16:04
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมโรงจอดรถ ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 968 -1 26-06-2012 14:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 878 -1 11-06-2012 16:32
โดย administrator
ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ administrator 706 -1 28-05-2012 13:54
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ รายการ administrator 697 -1 14-05-2012 20:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง ของ กองร้อยฝึกร administrator 820 -1 27-04-2012 12:14
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน ๔ หลัง ของ กองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ administrator 752 -1 27-04-2012 12:12
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ administrator 804 -1 18-04-2012 21:02
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 669 -1 27-03-2012 18:55
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 676 -1 20-03-2012 15:47
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 733 -1 19-03-2012 18:49
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 652 -1 19-03-2012 18:47
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน ๔ หลัง administrator 630 -1 06-03-2012 16:23
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จำนวน ๑ หลัง administrator 673 -1 06-03-2012 16:21
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๒๐ รายการ administrator 790 -1 02-03-2012 15:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และ หน่วยขึ้นตรง กองบัญชา administrator 707 -1 06-02-2012 13:42
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 752 -1 24-01-2012 14:16
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง administrator 768 -1 19-01-2012 16:36
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 760 -1 27-12-2011 15:17
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารโรงทหารจุ ๖๐ คน พร้อมห้องน้ำ – ส้วมทหาร ของ กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๕ administrator 842 -1 22-12-2011 11:13
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ หลัง ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 745 -1 20-12-2011 11:43
โดย administrator
โครงการซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 833 -1 07-12-2011 14:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็ administrator 1066 -1 15-09-2011 16:01
โดย administrator
สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง administrator 902 -1 14-09-2011 14:14
โดย administrator
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานชั่วคราว ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1011 -1 01-09-2011 14:33
โดย administrator
สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม administrator 950 -1 26-08-2011 09:52
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ จำนวน ๑ หลัง ของ จังหวัดทหารบกชุม administrator 957 -1 24-08-2011 15:54
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 886 -1 19-08-2011 08:34
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ หลัง ของ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๔ administrator 955 -1 10-08-2011 14:32
โดย administrator
สอบราคาจ้างซ่อมรั้วรอบบริเวณค่ายวชิราวุธ ของ มณฑลทหารกบที่ ๔๑ administrator 957 -1 02-08-2011 16:55
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ของ ทภ.๔ administrator 1018 -1 25-07-2011 16:05
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ ของ จังหวัดทหารบกชุมพร administrator 999 -1 21-07-2011 22:21
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.ทภ.๔ ของ ทภ.๔ administrator 989 -1 07-07-2011 15:43
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร หมายเลข ๓๐/๒๘ ของ จทบ.ชุมพร administrator 1010 -1 06-07-2011 09:29
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 1301 -1 24-02-2011 15:00
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔, administrator 1061 -1 10-02-2011 23:55
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓ หลัง ของ ทภ.๔ administrator 1129 -1 28-12-2010 14:55
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕๙ รายการ administrator 1016 -1 22-12-2010 14:00
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ administrator 1076 -1 09-12-2010 13:39
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ administrator 987 -1 09-12-2010 13:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ administrator 960 -1 08-12-2010 08:47
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓ หลัง administrator 949 -1 02-12-2010 16:26
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕๙ รายการ administrator 994 -1 23-11-2010 14:41
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑๓หลังของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ administrator 977 -1 16-11-2010 11:11
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ administrator 1011 -1 03-11-2010 16:13
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร administrator 965 -1 03-11-2010 16:11
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 1050 -1 01-11-2010 13:10
โดย administrator
กองทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ administrator 865 -1 28-10-2010 14:55
โดย administrator
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๕,๓๘๓,๐๐๐.-บาท administrator 1083 -1 18-10-2010 14:46
โดย administrator
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงินรวม ๓,๗๐๕,๐๐๐.-บาท administrator 1053 -1 18-10-2010 14:42
โดย administrator
กองทัพภาคที่ ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑๙ รายการ administrator 895 -1 15-10-2010 14:43
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน จำนวน ๖ รายการ administrator 964 -1 31-08-2010 16:16
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖๙ รายการ administrator 930 -1 11-08-2010 12:24
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน administrator 968 -1 06-08-2010 14:14
โดย administrator
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้างถนนของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 996 -1 28-07-2010 11:09
โดย administrator
ประกาศ ทภ.4 เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซ่อมปรับปรุงสโมสรรื่นฤดี administrator 1102 -1 09-06-2010 13:17
โดย administrator
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 169 รายการ administrator 1180 -1 03-06-2010 14:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบก administrator 998 -1 03-06-2010 10:02
โดย administrator
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช.พัน.5 administrator 1219 -1 19-05-2010 16:09
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ทภ.๔ หมายเลข ๑/๒๐ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร administrator 1124 -1 06-05-2010 15:20
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ของ มทบ.๔๑ administrator 1493 -1 04-05-2010 09:44
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ทภ.๔ หมายเลข ๑/๒๐ administrator 1224 -1 26-04-2010 17:11
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน administrator 863 -1 25-03-2010 10:38
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย administrator 833 -1 24-03-2010 08:45
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวนจุ ๘๐ ครอบครัว administrator 898 -1 24-03-2010 08:44
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ administrator 829 -1 24-03-2010 08:42
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ administrator 862 -1 22-03-2010 16:09
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ บชร.๔ administrator 803 -1 22-03-2010 15:57
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ บชร.๔ administrator 1158 -1 22-03-2010 15:54
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคาร ของ บก.ทภ.๔ และ นขต.ทภ.๔ administrator 854 -1 22-03-2010 15:01
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ และหน่วยขึ้นต administrator 862 -1 18-03-2010 10:22
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ของมณฑลทหารบกที่ ๔๑ administrator 1060 -1 18-03-2010 10:02
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 20 รายการ administrator 884 -1 09-03-2010 10:16
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย ของ ร้อบ ฝรพ.4 administrator 1188 -1 17-02-2010 09:23
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงแฟตนายทหารชั้นประทวนจุ 80 ครอบครัว administrator 919 -1 17-02-2010 09:21
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ของ ทภ.4 administrator 1071 -1 17-02-2010 09:19
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ บชร.๔ administrator 1218 -1 03-02-2010 16:06
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างคลัง สป.2-4 administrator 1023 -1 03-02-2010 11:12
โดย administrator
จ้างซ่อมอาคาร ของ บก.ทภ.4 และ นขต.บก.ทภ.4 administrator 1243 -1 02-02-2010 15:17
โดย administrator
จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ บก.ทภ.4 และ นขต. administrator 930 -1 02-02-2010 15:15
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 882 -1 25-01-2010 14:20
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 1366 -1 20-01-2010 15:11
โดย administrator
งานประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ administrator 1095 -1 13-01-2010 13:45
โดย administrator
โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ บก.ทภ.๔ และ นขต.บก.ทภ.๔ administrator 1351 -1 13-01-2010 10:11
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างซ่อมอาคาร ของ ทภ.๔และ นขต. administrator 1066 -1 07-01-2010 13:50
โดย administrator
ซื้อยางรถยนต์ 20 รายการ administrator 1149 -1 24-12-2009 08:52
โดย administrator
จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ ร้อย.ฝรพ.4 administrator 1763 -1 22-12-2009 10:38
โดย administrator
จ้างก่อสร้างคลัง สป.2-4 ของ พล.พัฒนา 4 administrator 1625 -1 14-12-2009 16:11
โดย administrator
จ้างก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ร.5 พัน.2 administrator 2309 -1 08-12-2009 15:56
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ เรือนแถ administrator 1165 -1 02-12-2009 10:14
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๒ อาคาร administrator 1137 -1 02-12-2009 10:12
โดย administrator
จ้างซ่อมแฟลตนายทหารประทวน administrator 1226 -1 30-11-2009 14:24
โดย administrator
ซื้อยางรถยนต์ 20 รายการ วงเงิน 8,429,400 บาท administrator 1237 -1 25-11-2009 15:35
โดย administrator
จ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พล.พัฒนา 4 administrator 1025 -1 23-11-2009 15:38
โดย administrator
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ อำเภอเมือง administrator 1168 -1 19-11-2009 10:58
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 1111 -1 27-10-2009 11:10
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักและโรงทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ administrator 1225 -1 14-10-2009 14:07
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ administrator 1520 -1 13-10-2009 11:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 772 -1 13-10-2009 11:17
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 830 -1 13-10-2009 11:01
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ส่วนที่ ๕ ) administrator 859 -1 06-10-2009 14:08
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ administrator 1128 -1 05-10-2009 15:27
โดย administrator
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถว(ส่วนที่ 3) administrator 1115 -1 05-10-2009 15:25
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 862 -1 02-10-2009 12:20
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย administrator 875 -1 24-09-2009 14:26
โดย administrator
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทภ.4 และหน่วยขึ้นตรง administrator 1203 -1 24-09-2009 14:18
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 administrator 1035 -1 22-09-2009 12:10
โดย administrator
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ administrator 916 -1 09-09-2009 10:18
โดย administrator
ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ administrator 884 -1 09-09-2009 10:00
โดย administrator
การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ administrator 1237 -1 02-09-2009 15:03
โดย administrator
ประกาศจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว (ส่วนที่ 3) administrator 1036 -1 31-08-2009 14:56
โดย administrator
ร่างขอบเขตของงานโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างของ กองทัพภาคที่ ๔ administrator 937 -1 31-08-2009 14:03
โดย administrator
- กระทู้มีข้อความใหม่จากครั้งก่อน.( - มากกว่า 20 )
- กระทู้ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งก่อน..
- กระทู้ถูกปิด.
- กระทู้ติดหมุด.
Copyright © 2005
By ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองทัพภาคที่ ๔


Royal Thai Army 4 th

Acrobat Reader

โปรแกรมอ่านเอกสาร pdf


4716200 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Engine: Entrance Theme / originaly Black act Revised by Design-Shoppen