ประวัติกองทัพภาคที่ ๔

         เมื่อวันเสาร์ที่  ๑ เมษายน  พุทธศักราช ๒๔๕๙  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

http://www.thailaemthong.com/images/articles/1-02-54-12.jpg

 

จากนั้นทรงจัดตั้งกองพันที่ ๓  กรมทหารรักษาวัง  ณ  บริเวณบ้านสวนจันทร์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยพระราชทานนามว่า “ สวนรื่นฤดี ” เมื่อถึงปีพุทธศักราช ๒๔๖๘  หน่วยทหารนี้จึงได้ถูกยุบไป

 

http://www.thailaemthong.com/images/articles/1-02-54-14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  ในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๒  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งหน่วยทหารในภาคใต้ขึ้นใหม่  จังหวัดสงขลา

และปีพุทธศักราช ๒๔๘๓   ที่จังหวัดชุมพร,  ตรัง,  สงขลา,  ปัตตานี  และ  นครศรีธรรมราช โดยได้ย้าย  มณฑลทหารบกที่ ๕  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๕  จากราชบุรี มาตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๔  มณฑลทหารบกที่ ๕ ได้เปลี่ยนชื่อและแปรสภาพเป็นกองพลที่ ๖,  มณฑลทหารบกที่ ๖,  กองพลที่ ๕  และ  มณฑลทหารบกที่ ๕   จนมาเป็นมณฑลทหารบกที่ ๔๑  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ   พระราชทานนามค่ายว่า  “ ค่ายวชิราวุธ ”  เมื่อวันจันทร์ที่  ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔  มีที่ตั้งอยู่  ณ ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

Untitled-3

 

 

 

 

 

 

 

 

            /

 

 

 

กองทัพภาคที่ ๔  ได้รับการสถาปนาขึ้น  โดยมีที่ตั้งภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันศุกร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๑๘   ตามคำสั่งกองทัพบก 

http://www.thailaemthong.com/images/articles/1-02-54-10.jpg,ทภ.๔ ได้รับการสถาปนา
วันศุกร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            ในอดีต  เกียรติประวัติของ  กองทัพภาคที่ ๔ ได้ต่อสู้  และเอาชนะ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเด็ดขาด  และสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ   เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕  โดยสมาชิกพรรคกลุ่มสุดท้าย              ได้ออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  และรวมไปถึงการยุติสงครามของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา   เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๒  โดยสมาชิกกลุ่มสุดท้ายของพรรคฯ ดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในประเทศไทย  ได้ประกาศสลายพรรคฯ  ทำให้ไฟใต้           ของยุคสงครามเย็นในยุคนั้นจึงได้มอดดับลง

http://www.thaic-130.com/image/mypic/pamuangsadej%203.jpg

            /           กองทัพภาคที่ ๔  มีหน่วยขึ้นตรง  คือ  กองพลทหารราบที่ ๕, กองพลพัฒนาที่ ๔,  กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔,  มณฑลทหารบกที่ ๔๑,  มณฑลทหารบกที่ ๔๒, โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ,  กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔,  กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่๔  และ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔

 

ชมแบบวีดีทัศน์ได้ที่ด้านล่างครับ